Wonen en omgeving

  • Melden overlast, schade of misdaad

    Lantaarnpaal stuk? Hondenpoep niet opgeruimd? Overlast? Meld het bij de gemeente. Samen houden we onze gemeente schoon, heel en veilig.

  • Verhuizen

    Geef uw verhuizing in of naar Den Helder op tijd door.

  • Duurzaamheid

    De gemeente kan u helpen verduurzamen met advies, subsidie en korting.

  • Kopen en huren

    Informatie over bijvoorbeeld een huis kopen of verhuren en gemeentegrond kopen.

  • Honden

    Uitlaatgebieden en veelgestelde vragen over hondenpoep.

  • Wijkbeheerders

    Heeft u wensen of ideeën voor uw buurt? Neem dan contact op met een wijkbeheerder.

  • Meeuwenoverlast

    Tips om overlast van meeuwen te voorkomen.

  • NEE/JA of NEE/NEE-sticker

    Wilt u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk of huis-aan-huisbladen meer ontvangen?

  • Monumenten

    Monumenten, beeldbepalende panden en beschermde stadsgezichten in Den Helder.

  • Riolering

    Rioolaansluiting aanvragen en informatie over mogelijke problemen met de riolering.

  • Grondwateronderzoek

    De gemeente Den Helder wil samen met bewoners kijken hoe de overlast van optrekkend vocht kan worden opgelost.

  • Explosieven in de grond

    In de gemeente Den Helder kunnen explosieven in de grond zitten die nog niet ontploft zijn.

  • Den Helder in cijfers

    Op de website Den Helder in Cijfers kunt u gegevens over de gemeente bekijken.