Zorg

 • Wmo

  Heeft u problemen bij uw dagelijkse gang van zaken of om zelfstandig te blijven leven? Of heeft u een algemene vraag over zorg?

 • Jeugd en gezin

  Hulp en ondersteuning voor gezinnen en jongeren.

 • Ondersteuning bij vervoer

  Heeft u moeite om ergens naartoe te gaan door bijvoorbeeld een handicap? En kunt u geen hulp krijgen van uw omgeving? Dan kan de gemeente u misschien helpen.

 • Aangepast sporten

  De gemeente Den Helder heeft twee partners die sporters met een beperking helpen en ook sportverenigingen adviseren bij vragen over aangepast sporten.

 • Collectieve verzekering voor vrijwilligers

  Woont u in gemeente Den Helder en doet u vrijwilligerswerk? Dan bent u automatisch verzekerd tijdens uw vrijwilligerswerk.

 • Cliëntondersteuning aanvragen

  Vindt u het aanvragen of regelen van zorg moeilijk? U kunt gratis hulp krijgen van een begeleider.

 • Crisis, nummers voor noodsituaties

  Telefoonnummer die u kunt bellen bij een crisis in huiselijke kring of uw directe omgeving.

 • Subsidie maatschappelijke zorg

  Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met maatschappelijke zorg? De gemeente geeft subsidie voor activiteiten.

 • Den Helder – Mijn Zorg

  Via ‘Den Helder – Mijn Zorg’ heeft u toegang tot uw persoonlijke internetpagina (PIP) voor het sociaal domein.

 • Professionals jeugdhulp, zorg en ondersteuning

  Informatie voor zorgprofessionals over hoe jeugdhulp, zorg en ondersteuning zijn geregeld in Den Helder.