Coronavirus: Informatie voor ondernemers

Informatie over hulp en ondersteuning voor ondernemers naar aanleiding van de coronamaatregelen.

Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen, raken veel ondernemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel vindt u regels die voor bedrijven gelden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om noodsteun aan te vragen.

Hulp bij schulden voor (ex)-ondernemers

Bent u ondernemer of ex-ondernemer en heeft u schulden of betalingsproblemen? Dan kunt u hulp krijgen. Ook als uw boekhouding of belastingaangiften nog niet helemaal op orde zijn. Meldt u zich aan bij team Schuldhulpverlening van de gemeente. Het team is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (0223) 671270. U kunt ook mailen naar teamschuldhulpverlening@denhelder.nl. Voor schuldhulp aan (ex-)ondernemers werkt de gemeente Den Helder samen met Zuidweg & Partners.

Maatregelen van gemeente Den Helder

TONK

U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal 9 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht.

Uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen

Mogelijk kunt u in verband met de coronacrisis de aanslag niet op tijd betalen. Is voor u automatisch betalen niet de oplossing dan denken we graag met u mee voor een passende oplossing. Kijk op www.cocensus.nl/denhelder voor de mogelijkheden.

Speciaal telefoonnummer voor betalingsregeling ondernemers

Voorziet u problemen voor wat betreft de betaling van de aan u opgelegde gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met Cocensus om tot een passende oplossing te komen.
Dat kan telefonisch via nummer 023 556 34 00, optie 1 van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur of via de mail invordering@cocensus.nl. Zij denken graag met u mee.

Invorderingsrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden van ondernemers.

Vragen?

Meer informatie vindt u op de pagina contact voor ondernemers.

Landelijke maatregelen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn regelingen van kracht waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hieronder uw mogelijkheden. Of bekijk een overzicht van alle maatregelen op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Mkb (TVL)

Het kabinet heeft besloten de TVL ook in het 3e kwartaal van 2021 open te stellen voor ondernemingen. Ondernemers krijgen daarmee een extra steun in de rug om hun onderneming weer op te starten en nieuwe voorraad in te kopen. De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan die voor TVL Q2 2021.

Via de website van de RVO kunt u TVL aanvragen. U kunt tot en met 26 oktober 2021 17:00 uur een aanvraag doen voor TVL Q3, de laatste subsidieperiode.

Corona-OverbruggingsLening (COL)-faciliteit

Voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers.

Tozo

Bent u (ex-)ondernemer en denkt u aan een andere werkomgeving? U kunt hulp krijgen om u beter voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer, of als werknemer in loondienst. Denk hierbij aan coaching, advies, bij- en omscholing en heroriëntatie.

U kunt deze regeling aanvragen bij de gemeente náást de financiële ondersteuning van de Tozo. Vanuit de gemeente Den Helder denken wij graag met u mee en ondersteunen u waar nodig. Voor coaching, advies, bij- en omscholing en heroriëntatie of hulp bij het vinden van een baan in loondienst belt u 0223-671250.

Tozo 5 (voor de maanden juli 2021 tot en met september 2021) kunt u vanaf 1 juli 2021 aanvragen. Deze regeling loopt tot maximaal 1 oktober 2021. Deze aanvraag kan uiterlijk tot en met 30 september 2021 gedaan worden.

U kunt via de website van Haltewerk de Tozo aanvragen. De aanvraag verloopt via de website van de gemeente Alkmaar.

Tozo: voorwaarden en aanvragen

Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze aangeboden hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer voor het aanvragen van de Tozo geen extra kosten te maken.

NOW: tegemoetkoming in loonkosten

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen daar tegen kampen met een substantieel omzetverlies. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming NOW voor de zesde aanvraagperiode is geopend (juli, augustus en september 2021). U kunt uw aanvraag indienen van 26 juli tot en met 30 september 2021.

BMKB: meer en sneller lenen bij banken

  • Meer informatie over de BMKB op de website van de KvK.
  • U kunt de regeling niet zelf aanvragen. U kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat uw bank. De financiers kunnen toepassing van BMKB nu zonder tussenkomst van de RVO afhandelen.

Belastingen: betalingsuitstel en lagere rente

  • Aanvragen via de website van de Belastingdienst

GO (garantie ondernemingsfinanciering): staatsgarantie op (middelgrote) leningen

Qcredits: rentekorting op microkredieten

BL (borgstellingscredit voor de landbouw): financiering voor land- en tuinbouw

  • Meer informatie over BL op de website van de KvK.
  • De regeling kan op dit moment nog niet worden aangevraagd. Dit gaat zo snel mogelijk gebeuren. Dan worden ook de voorwaarden bekendgemaakt.

Bijstandsbesluit zelfstandigen

ZZP-ers die tijdelijk geen inkomen hebben, komen mogelijk in aanmerking voor de regeling Bijstandsbesluit zelfstandigen. Deze regeling voorziet in een tijdelijk inkomen voor levensonderhoud.

SET COVID19: subsidie voor digitale zorgtoepassingen

Banken staan klaar in deze onzekere tijd

De maatregelen die genomen moeten worden om de gezondheidscrisis te bedwingen, hebben een grote economische impact. Banken staan klaar voor hun klanten in deze onzekere tijd. Er zijn regelingen getroffen om daar waar mogelijk steun te bieden. Veel klanten melden zich voor deze regelingen en/of met andere vragen over hun financiële situatie. Banken zetten alles op alles om hun klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Ondernemers die door wegvallende inkomsten in problemen komen met de aflossing van hun bedrijfslening wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden.
Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. “De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.”

Douane: coulanter met boetes, mogelijkheid tot betalingsuitstel

Meer informatie over de maatregelen van de douane op de website van de Belastingdienst.

Coronaloket en ondernemersloket KvK

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met de Kamer van Koophandel een loket geopend. U kunt er terecht met uw vragen over de regelingen. Het telefoonnummer van het loket is 0800-2117.

Personeel nodig?

Heeft u het juist wel druk? En heeft u personeel nodig? Neem dan contact op met Julian Bor of het WerkgeversServicepunt.

  • Accountmanager Julian Bor, gemeente Den Helder: Telefoonnummer: (06) 50086147. E-mailadres: j.bor@denhelder.nl
  • WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord: Telefoonnummer: (072) 700 33 66, E-mailadres: contact@wsp-nhn.nl

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.denhelder.nl/coronavirus.